Itemshop รายละเอียดไอเท็ม

1000 Points

หมวดหมู่: Survival Points Shop
สำหรับซื้อของโดเนทในเกมส์

1,000.00 Points

สินค้านี้จะถูกส่งไปยังเซิฟเวอร์ที่ Surival Server
จำนวนที่สินค้านี้ถูกซื้อ: 439 ครั้ง