Itemshop รายละเอียดไอเท็ม

500 Points

หมวดหมู่: Survival Points Shop
สำหรับซื้อของโดเนทในเกมส์

500.00 Points

สินค้านี้จะถูกส่งไปยังเซิฟเวอร์ที่ Surival Server
จำนวนที่สินค้านี้ถูกซื้อ: 52 ครั้ง