Itemshop รายละเอียดไอเท็ม

150 Points

หมวดหมู่: Survival Points Shop
สำหรับซื้อของโดเนทในเกมส์

150.00 Points

สินค้านี้จะถูกส่งไปยังเซิฟเวอร์ที่ Surival Server
จำนวนที่สินค้านี้ถูกซื้อ: 102 ครั้ง