Itemshop รายละเอียดไอเท็ม

1 ไข่แคช

หมวดหมู่: Survival Points Shop
ใช้แลกของในเซิฟเวอร์

50.00 Points

จำนวนที่สินค้านี้ถูกซื้อ: 4 ครั้ง